dinsdag 17 juli 2012

Mooie namen van de maand: fffraaie voornamen

Franke
Meisjesnaam van de naam Frank. Frank is mogelijk een verkorte vorm van Franciscus ‘kleine Fransman’. Oorspronkelijk is Frank een Germaanse naam, welke ‘lid van het volk der Franken’ betekent. De volksnaam van de Franken komt waarschijnlijk van het Angelsaksisch franca, Oudnoors frakka ‘werpspies’ of frakkr ‘moedig’. Ook mogelijk is frank ‘vrij, eerlijk, ronduit’.

Frode
Noorse jongensnaam/ Friese meisjesnaam. Variant van Frodo. Eenstammige verkorte Germaanse naam. Het eerste lid komt overeen met het Nederlandse vroed, Oudfries frôd ‘verstandig, wijs’.